Kaszlowy ból głowy

Pierwotny ból głowy związany z kaszlem

Pierwotny ból głowy związany z kaszlem jest zwykle opisywany jako ostry, przeszywający, lub nawet rozrywający. Napad bólu utrzymuje się kilka sekund do kilku minut (u niektórych pacjentów do 30 minut). Ból jest wywoływany przez kaszel, kichanie, wysiłek, pochylanie do przodu. W większości przypadków lokalizuje się z tyłu głowy, czasem w okolicy czołowej, może promieniować do nasady nosa.

Bóle występują z częstotliwością od kilku miesięcy do kilku lat.

Choroba najczęściej ma charakter przewlekły, ale zdarzają się przypadki, że ustępuje samoistnie po 1-2 latach.

W leczeniu pierwotnego kaszlowego bólu głowy zastosowanie ma głównie farmakoterapia. Stosuje się niesteroidowy lek przeciwzapalny (indomatacyna), a niekiedy dodatkowo środki zmniejszające ciśnienie wewnątrzczaszkowe oraz obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Ból głowy przy kaszlu jest jednym z objawów towarzyszących zapaleniu zatok. Istnieje także wiele innych przyczyn odpowiadających za ból głowy przy kaszlu, a wśród nich wymienia się zespół Arnolda-Chiariego, guzy mózgu, tętniaki lub wrodzone nieprawidłowości w budowie tętnic odpowiedzialnych za unaczynienie mózgu, czyli malformacje naczyniowe. Innym źródłem bólu głowy przy kaszlu i schylaniu bywają guzy mózgu, krwiaki podtwardówkowe lub podpajęczynówkowe powstałe w wyniku urazu i wstrząśnienie mózgu.

Nasi specjaliści leczenia bólu głowy:

  • konsultacje / farmakoterapia:

dr n. med. Anna Błażucka - specjalista neurolog

dr n. med. Magdalena Wysocka-Bąkowska - specjalista neurolog

  • medyczna marihuana

Albert Jeznach - ZnanyLekarz.pl

fb.png

instagram.png

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

+48 22 710 33 33

Rejestracja online