Sercowy (kardiogenny) ból głowy

Choć zwykle źródło bólu głowy znajduje się w jej obrębie, to niekiedy może być dość odległe. Tak też jest w przypadku bólu sercowego, który powstaje w sytuacji niedokrwienia serca. Jest to sytuacja o tyle niebezpieczna, że z powodu rzadkiego występowania może pozostać nierozpoznana. Tymczasem przeoczenie bólu głowy będącego wynikiem niedokrwienia mięśnia sercowego może mieć bardzo poważne konsekwencje, z czasem ewoluując nawet do zawału serca.

Niestety ból kardiogenny nie jest charakterystyczny - nie ma typowej lokalizacji ani cech. Niekiedy towarzyszą mu nudności lub wymioty, a w rzadkich przypadkach nadwrażliwość na światło i/lub dźwięki. Charakterystycznym jest jedynie jego związek z wysiłkiem i ustępowanie po lekach poprawiających ukrwienie serca, takich jak nitrogliceryna. W mniej więcej połowie przypadków mogą towarzyszyć mu również bóle w klatce piersiowej.

Kardiogenny ból głowy opisano w kryteriach Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy jako ból zbliżony do migreny, zwykle podobnie jak ona wzmaga się podczas aktywności fizycznej. Można go rozpoznać gdy:

 • Potwierdzono ostre niedokrwienia mięśnia sercowego.
 • Związek przyczynowo-skutkowy potwierdzony został przez co najmniej dwa z poniższych:
  • ból głowy pojawił się w tym samym czasie co ostre niedokrwienie mięśnia sercowego;
  • spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • ból istotnie nasilił się wraz z nasileniem niedokrwienia mięśnia sercowego;
   • ból istotnie zmniejszył się lub ustąpił wraz ze zmniejszeniem się, lub ustąpieniem niedokrwienia mięśnia sercowego;
  • ból ma co najmniej dwie z poniższych cech:
   • nasilenie umiarkowane do dużego;
   • towarzyszą mu nudności;
   • nie towarzyszy mu nadwrażliwość na światło lub dźwięki;
   • jest nasilany przez wysiłek fizyczny;
   • zmniejsza się po nitroglicerynie lub jej pochodnych.
 • Objawy nie odpowiadają lepiej innemu rozpoznaniu Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy.

Wnioskiem z powyższych warunków jest konieczność wykonania prób czynnościowych, takich jak próba wysiłkowa. W leczeniu często wykorzystuje się nitroglicerynę, która powoduje ustąpienie bólu. Ma to też szczególne znaczenie przy różnicowaniu z migreną, w której bóle po nitroglicerynie najczęściej nasilają się.

 
Więcej:

fb.png

instagram.png

Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu - Leczenie bólu głowy

ul. Kacza 8, 01-013 Warszawa

+48 22 710 33 33

Rejestracja online